1. HOME
  2. Company information
  3. Office & Factory(Japan)

Offices & Factory(Japan)

Head Office 3-1, Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka 540-0029
Phone:+81-6-6946-8061
Fax:+81-6-6946-1607
Tokyo Office 2-11-8, Shin-ohashi, Koutou-ku, Tokyo 135-0007
Phone:+81-3-5625-5593
Fax:+81-3-5625-5594
Numazu Office 11-31-107 Wakaba-cho, Numazu-shi, Shizuoka 410-0059
Fukuoka Office #4, 2-21-6, Sharyo, Higashi-ku, Fukuoka 812-0068
Yamaguchi Office 3-11, Tsukioka-cho, Shunan-shi, Yamaguchi 745-0062
Tsukuba Office 13-2, Hoshinosato, Amimachi, Inashikigun, Ibaraki 300-0326
Sanda Office & Factory 14-10, Technopark, Sanda-shi, Hyougo 669-1339
Tokushima Factory 82-4, Tonokai, Donariaza, Donari-cho, Awa-shi, Tokushima 771-1506

CAS RN

Mcule

Wuxi