1. HOME
  2. Company information
  3. Office & Factory(Japan)

Offices & Factory(Japan)

Head Office 3-1, Honmachibashi ,Chuo-ku ,Osaka 540-0029
Phone:+81-6-6946-8061
Fax:+81-6-6946-1607
Tokyo Branch Office 2-11-8, Shin-ohashi ,Koutou-ku ,Tokyo 135-0007
Phone:+81-3-5625-5593
Fax:+81-3-5625-5594
Numazu Sales 11-31-107 Wakaba-cho,Numazu-shi,Shizuoka 410-0059
Fukuoka Sales 4-1-28, Tanotsu ,Higashi-ku ,Fukuoka 813-034
Yamaguchi Sales 3-11, Tsukioka-cho ,Shunan-shi ,Yamaguchi 745-0062
Tsukuba Works & Office 13-2, Hoshinosato ,Ami-chooaza ,Inashikigun ,Ibaraki 300-0326
Sanda Works 14-10, Technopark ,Sanda-shi ,Hyougo 669-1339
Tokushima Factory 82-4, Tonobiraki ,Donariaza ,Donari-cho ,Awa-shi ,Tokushima 771-1506